Wanneer je een Belgische rekening opent bij een bank, communiceert deze rechtstreeks met FOD Financiën en de Nationale Bank van België om hen de informatie over uw rekeningen te bezorgen. Echter, aangezien je bij RISE een Franse rekening opent, verloopt deze communicatie niet rechtstreeks. Het is dus aan jou om de Nationale Bank van België te informeren, en dit te vermelden in je belastingaangifte. Geen paniek, dit is makkelijk gedaan.


Nationale Bank van België


De aangifte aan de NBB is uniek. Je kunt hiervoor terecht op hun website waar je de mededeling online kan indienen, of je kunt dit schriftelijk ondernemen door gebruik te maken van de standaardformulieren.


https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt/buitenlandse-rekeningen/praktische-modaliteiten-voor-de


Je zult de volgende informatie nodig hebben:

  1. 3a = rekeningnummer van je ouderrekening
  2. 3b = Treezor SAS
  3. 3d = Frankrijk
  4. 3e = {jaar wanneer de rekening geopend werd}
  5. 3f = {datum waarop je de rekening gesloten hebt, indien van toepassing}
  6. 3g = niet van toepassing
  7. 3c BIC = TRZOFR21
  8. 3c adres = niet van toepassing indien BIC werd ingevuld


FOD Economie


Je moet deze informatie ook elk jaar vermelden in je belastingaangifte. Zorg ervoor dat je het vereenvoudigde aangifte voorstel via MyMinfin aanpast of dat je een manuele aangifte via papier doet. In beide gevallen moet je het vakje "1075-89" (deel XIII ; A) aankruisen met vermelding van de naam en voornaam van de rekeninghouder alsook het land waar de rekening is geopend.


Let op! ⚠️ Deze verklaring in je belastingaangifte dien je elk jaar te herhalen.