Er is geen mogelijkheid om het abonnement op te schorten gedurende een welbepaalde periode. Je kunt echter op elk moment je abonnement beëindigen vanuit de app.